Descendientes de David Tourn “Le Dragon”

Barthelemy Tourn mariage Marguerite Mondon
Antoine Tourn mariage Catherine Durand

1. David Tourn

cy: Desconocido

2. Barthelemy Tourn Le Dragon (n.1674; f.22-10-1752)

cy: Marguerite Mondon (f.28-01-1738)

3. Marie Tourn (n.29-03-1696)

3. Jean Tourn (n.05-01-1698)

3. Daniel Tourn (n.25-10-1702)

cy: Marguerite Morel (m.10-05-1736)

4. Barthelemy Tourn (n.13-02-1737)

4. Daniel Tourn (n.25-11-1739)

4. Barthelemy Tourn (n.02-02-1743)

cy: Susanne Durand (n.23-09-1742;m.09-01-1766; f.30-04-1814)

5. Barthelemy Tourn (n.31-08-1767)

5. Susanne Tourn (n.10-11-1772; f.23-01-1808)

5. Barthelemy Tourn (n.30-09-1776; f.16-12-1844)

5. Jean Louis Tourn (n.14-02-1779; f.22-02-1779)

5. Jean Louis Tourn (n.24-06-1783; f.04-03-1852)

3. Jacques Tourn (n.14-01-1704; f.13-04-1777)

cy: Marie Durand (m.23-12-1731)

4. Jean Tourn (n.03-04-1737)

4. Barthelemy Tourn (n.01-10-1739)

cy: Madeleine Tourn Matthieu (m.11-01-1776)

5. Marie Tourn (n.27-04-1777)

cy: Daniel Rivoire (m.17-09-1798)

5. Madeleine Tourn (n.17-06-1778; f.26-09-1778)

5. Madeleine Tourn (n.11-07-1785)

5. Catherine Tourn (n.20-09-1788)

cy: Desconocido

6. Barthelemy Tourn (Naturel) (n.29-09-1809; f.16-11-1878-S. Jean)

cy: Elisabeth Durand (m.11-02-1830)

7. Jean Louis Tourn (n.18-04-1830; f.15-09-1892)

7. Anne Marie Tourn (n.06-09-1832; f.10-05-1855)

cy: Jacques Tourn de Jacques (m.10-06-1853)

7. Anne Tourn (n.02-09-1835; f.08-04-1913)

cy: Jean Peyrot

7. Jean Barthelemy Tourn (n.28-04-1838)

cy: Anne Marguerite Goss (m.09-08-1862)

8. Magdeleine Elisabeth Tourn (n.01-05-1863; f.15-05-1863)

8. Marguerite Victorine Tourn (n.22-04-1864; f.20-07-1869)

8. Rachel Elisabeth Tourn (n.11-04-1866; f.03-03-1867)

7. Madeleine Catherine Tourn (n.30-04-1841)

7. Marguerite Elisabeth Tourn (n.22-09-1843)

7. Anne Louise Tourn (n.23-10-1846)

7. Marguerite Susette Tourn (n.23-10-1846; f.21-12-1846)

6. Jean Tourn (Naturel) (n.15-11-1813; f.03-06-1865)

cy: Anne Marie Tourn de Jacques (m.10-10-1850)

7. Barthelemy Tourn (n.21-10-1853; f.27-01-1854)

7. Barthelemy Tourn (n.13-06-1858)

6. Catherine Tourn (Naturelle) (n.05-07-1820)

4. Marguerite Tourn (n.26-05-1742)

4. Catherine Tourn (n.21-07-1745)

4. Marie Tourn (n.19-02-1748)

4. Madeleine Tourn (n.18-11-1753)

3. Barthelemy Tourn (n.28-09-1707)

cy: Madeleine Reymond (m.16-11-1730)

cy: Madeleine Pelenc (m.03-1749)

4. Marguerite Tourn (n.03-09-1731)

4. Barthelemy Tourn (n.26-08-1733)

cy: Marie Berger

4. Jacques Tourn (n.19-02-1735)

cy: Anne Albarin (m.05-02-1764)

4. Barthelemy Tourn (n.15-02-1737)

cy: Marie Berger

cy: Susanne Durand (m.10-08-1767)

5. Madeleine Tourn (n.19-08-1764; f.12-11-1764)

5. Susanne Tourn (n.10-02-1769; f.13-02-1769)

5. Madeleine Tourn (n.17-06-1770; f.05-08-1770)

5. Susanne Tourn (n.10-11-1772)

5. Anne Tourn (n.10-02-1775)

5. Barthelemy Tourn (n.30-09-1776; f.10-12-1844)

cy: Anne Marguerite Salvagiot de Barthelemy (m.22-09-1800)

6. Barthelemy Tourn (n.11-05-1803; f.13-12-1872)

cy: Marguerite Pavarin (m.23-04-1825)

6. Jean Barthelemy Tourn (n.09-06-1806; f.04-09-1872)

cy: Susanne Tourn de Barthelemy

cy: Catherine Pavarin (m.07-01-1854)

7. Jean Barthelemy Tourn (n.26-05-1833; f.09-06-1833)

7. Jean Barthelemy Tourn (n.15-09-1835; f.18-05-1866)

7. Anne Marie Tourn (n.18-01-1839; f.14-01-1864)

cy: Sidrac Rivoire (m.29-10-1860)

8. Felix (n.02-02-1861) cy: Clara Tourn. 8.Alexis (n.08-021865 Rora)

7. Marguerite Celestine Tourn (n.12-07-1845; f.06-11-1845)

7. Marguerite Caroline Tourn (n.03-08-1847; f.05-05-1849)

7. David Henry Tourn (n.28-08-1850)

6. Louis David Tourn (n.07-03-1811; f.07-03-1898)

cy: Marie Tourn de Daniel (m.05-04-1832)

cy: Madeleine Durand

7. Louis David Tourn (n.03-07-1833)

cy: Marguerite Rivoire (m.29-09-1859)

cy: Marie Marguerite Morel (m.30-01-1874)

8. Clotilde Marie Tourn (n.21-02-1861)

8. Jean Maurice Tourn (n.11-09-1862; f.12-01-1863)

8. Froisine Anne Tourn (n.16-12-1863)

cy: François Tourn (m.17-12-1887)

8. Albert Jean Jacques Tourn (n.23-01-1866; f.03-03-1936)

cy: Louise Mourglia (m.17-12-1887; f.19-06-1924)

9. Louis Maurice Tourn (n.20-01-1889)

cy: Delphine Durand (m.23-12-1921)

10. Louise Tourn (n.01-06-1922)

10. Maurice Napoleon Tourn (n.17-12-1928)

10. Rosetta Josephine Tourn (n.03-04-1926)

10. Adolfo Albert Tourn (n.25-11-1923)

9. Albert Henry Tourn (n.15-04-1891)

9. Camilo Tourn (n.22-12-1893; f.19-11-1949)

9. Leon Albino Tourn (n.21-09-1895; f.21-02-1896)

8. Louise Tourn (n.08-07-1868; f.01-10-1945)

8. Francois Joseph Tourn (n.02-12-1870)

7. Jean Barthelemy Tourn (n.11-12-1835)

7. Jean Daniel Tourn (n.25-09-1837)

7. Anne Marie Tourn (n.27-10-1839)

7. Henry Barthelemy Tourn (n.25-12-1841)

7. Marie Marguerite Tourn (n.05-05-1842; f.22-03-1916)

cy: Jacques Rivoir (m.14-02-1861)

7. Madeleine Elisabeth Tourn (n.27-06-1844; f.31-01-1893)

cy: David Rivoire (m.01-01-1863)

6. Daniel Tourn (n.23-09-1814; f.23-03-1861)

cy: Judith Marie Madeleine Pavarin (m.08-01-1835)

7. Barthelemy Tourn (n.07-03-1836)

cy: Marie Pavarin (m.22-06-1861)

8. Marie Madeleine Tourn (n.31-03-1862). 8. Julie Caroline Tourn (n.19-10-1863). 8. Iris Pauline Tourn (n.23-02-1866)

7. Marie Marguerite Judith Tourn (n.05-11-1841; f.21-01-1842)

7. Jean Daniel Tourn (n.25-04-1847; f.23-07-1847)

7. Jean Daniel Tourn (n.01-02-1849; f.25-04-1849)

7. Marie Madeleine Tourn (n.01-04-1851)

7. Jean Daniel Tourn (f.06-02-1940)

cy: Gabriella Tourn Boncoeur (m.08-12-1887)

8. Louis Jean Daniel Tourn (n.07-09-1888). 8. Lucille Italie Tourn (n.14-01-1890) cy: Emile Garsin (m.11-10-1913). 8. Pauline Eleonore Tourn (n.21-06-1893) cy: Pierre Louis Morglia (m.21-03-1914). 8. Jean Albert Tourn (n.01-01-1902)

5. Jean Louis Tourn (n.14-02-1779; f.22-02-1779)

5. Marguerite Tourn (n.30-01-1782; f.01-02-1782)

5. Jean Louis Tourn (n.24-06-1783; f.04-03-1852)

cy: Madeleine Catherine Tourn de Daniel

6. Susanne Madeleine Tourn (n.23-01-1808)

cy: Louis Tourn

cy: Jean Daniel Mourglia (m.02-05-1844)

6. Susanne Catherine Tourn (n.31-08-1809-Rorá, Italia; f.30-07-1811)

6. Marie Madeleine Tourn (n.14-02-1811-Rorá, Italia; f.14-04-1816)

6. Marie Louise Tourn (n.06-04-1812-Rorá, Italia)

cy: Jean Daniel Pavarin (m.18-06-1848)

6. Barthelemy Tourn (n.10-01-1817-Rorá, Italia; f.11-12-1891)

cy: Marie Madeleine Malan (n. 16-03-1824 – San Giovanni, Torino, Italia; m.04-03-1852; f. 17-07-1871)

7. Louis Barthelemy Jacques Tourn (n.12-03-1853; f.02-06-1871)

7. Henry Charles Albert Tourn (n.15-05-1854-Rorá, Italia)

cy: Marguerite Celina Rostan (b. 30-12-1866-Torre Pellice)

8. Catalina Clementina Tourn (n.1888) cy: Daniel Godoy. 8. Luis Alberto Tourn (n.1981) cy: María J. Favatier. 8. Margarita Celina Tourn (n.1893). 8. Carlos Alberto Tourn (n.1894). 8. Magdalena Victorina Tourn (n.1897)

8. Enrique Augusto Tourn (n.1897)

cy: María Margarita Tourn

9. Emilio Norberto Tourn

cy: Miriam Bertinat

10. Elbio Tourn

8. Santiago Bartolomé Tourn (n.1899)

cy: Rosa Amalia Arnold

9. Néstor Tourn “Pastor de la Iglesia Valdense” (n.1927; f.2008)

cy: Enriqueta Catalin

10. Margarita Tourn. 10. Alicia Tourn. 10. Dante Tourn

8. David Emmanuel Tourn (n.1901)

cy: Eduarda Duarte

9. Felipe Americo Tourn. 9. Elma Elena Tourn

8. Pedro Alejandro Tourn (n.1903)

cy: Irene Brac

9. Pedro Valentin Tourn

8. María Josefina Tourn (n.1905)

8. Humberto Federico Tourn (n.1906)

cy: Pura Torres

9. Rosendo Oscar Tourn. 9. Lidia Gladys Tourn. 9. Dori Tourn. 9. Edi Elisa Tourn

8. Rosa Amalia Tourn (n.1908)

8. Juan Celestino Tourn (n.1909)

8. Daniel Eduardo Tourn (n.1911)

7. Susanne Marie Catherine Tourn (n.28-10-1856)

7. Jacques Albert (Barba Jacques) Tourn (n.22-05-1859)

7. Jean Pierre Edouard Tourn (n.06-11-1862; f.02-05-1863)

7. Clarine Louise Clementine Tourn (n.10-08-1866; f.21-05-1868)

7. Augusto Tourn (n.1868)

cy: Fatima Piedrabuena

8. Humberto Ramón Tourn cy: Alejandra López. 8. Danilo Atilio Tourn cy: María Niz. 8. Eduardo Augusto Tourn cy: Delia Aguirre. 8. Nicolas Enrique Tourn cy: Ana Brac. 8. Adela María Tourn cy: Juan Brac.

5. Matthieu Tourn (n.03-07-1786)

4. Daniel Tourn (n.07-04-1739)

4. Susanne Tourn (n.25-01-1741)

4. Marie Tourn (n.03-10-1742)

4. Jean Louis Tourn (n.15-02-1745; f.04-03-1825)

cy: Marie Elisabeth Durand (n.03-10-1761;m.17-04-1777; f.28-03-1840)

5. Barthelemy Tourn (n.12-03-1778; f.17-02-1779)

5. Madeleine Tourn (n.09-03-1780; f.28-04-1813)

5. Jean Barthelemy Tourn (n.05-12-1781; f.25-10-1819)

cy: Marthe Malan de Sidrac (m.20-04-1799)

6. Marthe Marie Tourn (n.24-05-1799)

cy: Philippe Cardon (m.01-02-1821)

5. Louise Tourn (n.23-01-1783; f.14-03-1853)

cy: Jacques Picat (m.07-06-1815)

5. Susanne Tourn (n.15-06-1784)

5. Marie Elisabeth Tourn (n.23-03-1789; f.16-08-1868)

5. Marguerite Tourn (n.08-12-1791)

5. Catherine Tourn (n.08-12-1791)

5. Ester Tourn (n.26-07-1793)

5. Anne Marguerite Tourn (n.02-08-1795; f.30-07-1882)

cy: Antoine Odin

5. Elisabeth Tourn (n.19-04-1798; f.14-11-1846)

5. Catherine Tourn (n.11-12-1801; f.13-04-1882-S. Jean)

cy: Philippe Grill (m.10-04-1823)

5. Jean Louis Tourn (n.02-11-1805; f.22-06-1844)

cy: Marianne Mourglia (m.04-02-1824)

6. Jean Barthelemy Tourn (n.04-11-1825; f.30-08-1832)

6. Jean Louis Tourn (n.22-06-1835; f.07-11-1852)

4. Antoine Tourn (n.22-02-1747; f.20-04-1803)

cy: Susanne Rivoire (n.24-11-1764;m.19-06-1786; f.20-09-1825)

5. Catherine Tourn (n.31-12-1783)

5. Antoine Tourn (n.31-12-1789)

5. Barthelemy Tourn (n.11-09-1786)

5. Marie Madeleine Tourn (n.20-03-1792; f.21-05-1866)

cy: … Maurin

5. Ester Anne Tourn (n.26-07-1795)

5. Susanne Tourn (n.02-04-1798)

5. Anne Tourn (n.02-04-1798; f.03-08-1817)

5. Marie Tourn (n.18-09-1801; f.05-05-1805)

4. Madeleine Tourn (n.06-12-1749)

4. Jean Tourn (n.12-06-1751; f.20-11-1816)

cy: Susanne Peyret

5. Susanne Esther Tourn (n.22-03-1786; f.02-12-1843). 5. Anne Marie Tourn (n.05-05-1790)

4. Daniel Tourn (n.12-10-1753)

4. Laurens Tourn (n.29-03-1756)

4. David Tourn (n.18-07-1758; f.20-04-1803)

cy: Ester Chanforan (n.01-06-1754; m.25-01-1781; f.05-12-1817)

3. Daniel Tourn

3. Susanne Tourn

2. Antoine Tourn «Le Dragon» (n.1699; f.17-10-1773)

cy: Catherine Durand de Barthelemy (n.1703; f.24-03-1725)

3. Marguerite Tourn (n.02-03-1725)

3. Barthelemy Tourn (n.14-09-1726; f.13-10-1781)

cy: Catherine Tourn de Matthieu (n.20-09-1725; m.04-05-1747)

4. Catherine Tourn (n.08-11-1748)

4. Antoine Tourn (n.08-04-1750; f.02-02-1823)

cy: Marie Elisabeth Tourn de Louis (n.12-04-1761; m.10-05-1781)

5. Barthelemy Tourn (n.16-12-1782-Rorá, Italia)

5. Marie Catherine Tourn (n.08-09-1785-Rorá)

5. Catherine Marie Elisabeth Tourn (n.14-05-1787-Rorá; f.24-11-1817)

cy: Marie Brun (n. 03-01-1760, m. 21-04-1789, f. 26-01-1823)

5. Judith Catherine Tourn (n.03-01-1790)

cy: Barthelemy Durand (n.22-01-1791; m.30-01-1820;f.01-01-1860)

6. Jean Tourn, (n.15-11-1813), enfant naturel.

cy: Anne Marie Tourn (n.14-03-1828; m.10-10-1850)

7. Jean Daniel Tourn (n.05-04-1851), en 1872 a Colonia Alexandra.

7. Barthelemy Tourn (n.13-06-1858) en 1872 a Alexandra.

7. Henri Tourn (n.08-05-1862) en 1872 a Alexandra ; en Reconquista : « TOURNE »

cy: Lucia Baldani (m.1893 en Colonia Ella)

5. Daniel Abraam Tourn (n.29-06-1792)

5. Madeleine Elisabeth Tourn (n.24-04-1794; f.29-03-1870)

cy: Jean Daniel Morel (m.07-08-1814)

5. Joseph Antoine Tourn (n.12-10-1796)

cy: Marie Susanne Morel (m.16-04-1818)

6. Marie Marguerite Judith Tourn (n. 09-10-1820)

6. Marie Susanne Tourn (n.30-03-1823)

6. Marie Madeleine Tourn (n.09-05-1825)

6. Louis Joseph Antoine Tourn (n.08-04-1827)

6. Jean Pierre Tourn (n.09-09-1829)

4. Matthieu Tourn (n.10-11-1751; f.01-04-1817)

cy: Anne Durand (m.14-06-1784)

4. Barthelemy Tourn (n.01-02-1756; f.24-01-1804)

cy: Susanne Tourn de Matthieu (n.1759; m.15-04-1777; f.13-09-1824-Rorá)

5. Catherine Tourn (n.06-10-1780; f.13-01-1781)

5. Madeleine Tourn (n.29-05-1783; f.07-08-1851)

cy: David Malan de Sidrac (m.19-10-1801)

5. Barthelemy Tourn (n.14-07-1785)

5. Catherine Tourn (n.31-05-1787)

5. Barthelemy Tourn (n.23-07-1788)

5. Susanne Tourn (n.22-05-1791; f.20-03-1841)

5. Mathieu Tourn (n.09-09-1792; f.23-02-1868)

cy: Marguerite Tourn de Barthelemy

6. Susanne Tourn (n.19-11-1814)

6. Madeleine Tourn (n.02-08-1816)

6. Anne Marguerite Tourn (n.07-06-1819; f.20-03-1858)

cy: Jean Marc Morel (m.13-01-1849)

6. Susanne Tourn (n.10-09-1821; f.22-11-1851)

cy: Jean Daniel Morel (m.18-12-1842)

6. Barthelemy Tourn (n.13-04-1824; f.02-01-1885)

cy: Marie Rivoir (m.03-07-1853)

7. Jean Mathieu Tourn (n.15-09-1855; f.07-01-1883)

7. Henry Barthelemy Tourn (n.04-06-1858; f.04-08-1887)

7. Victorine Marie Marguerite Susanne Tourn (n.02-07-1861)

7. Rosalie Susanne Tourn (n.30-01-1864)

cy: Jacques Durand (m.20-03-1883)

7. Francoise Delphine Tourn (n.06-04-1873)

6. Matthieu Tourn (n.07-12-1826)

5. Anne Tourn (n.20-02-1796)

5. Jacques Antoine Tourn (n.10-01-1799; f.13-03-1802)

4. Daniel Tourn (n.28-06-1757; f.16-09-1837)

cy: Elisabeth Morel (n.03-01-1772;m.09-02-1796; f.12-04-1847)

5. Barthelemy Tourn (n.15-08-1796)

cy: Marie Revel (m.02-12-1819)

6. Jean Daniel Tourn (n.18-03-1820; f.19-03-1820)

6. Marie Madeleine Elisabeth Tourn (n.20-11-1821; f.08-02-1822)

6. Marie Madeleine Tourn (n.19-03-1823)

cy: Jean Daniel Bonjour (m.21-04-1842)

6. Jean Daniel Tourn (n.08-07-1826; f.05-12-1830)

6. Anne Marguerite Tourn (n.28-01-1829)

6. Jean Barthelemy Tourn (n.29-12-1835; f.30-12-1836)

5. Jean Daniel Tourn (n.09-05-1798; f.23-10-1871)

cy: Marie Catherine Rivoire de Jacques (n.05-06-1804; m.13-04-1826; f.26-12-1896)

6. Jean Daniel Tourn (n.10-11-1827)

cy: Madeleine Rivoire (n.11-11-1829-Rorá; m.14-03-1853; f.07-04-1869-Rorá)

7. Jean Louis Tourn (n.09-05-1854-Rorá)

cy: Marie Baridon (n.13-02-1861-Bobbio Pellice, m.25-10-1881)

8. María Magalena Tourn (n.18-12-1881-Colonia Valdense)

8. Cesar Augusto Tourn (n.15-08-1883-Colonia Valdense)

cy: Juana Fiorito (n.18-03-1891-Argentina)

9. Heriberto Cesar Tourn (n.29-11-1917)

cy: Elsa Zulma Bouchard

9. Lindolfo Antonio Tourn (n.14-12-1918; f.30-07-1972-Los Angeles, C.A, USA)

cy: Josefina Rita Vazquez

9. Ubaldo Juan Tourn (n.11-02-1920)

cy: Gladis Hercilia Batturado

9. Helios Pedro Tourn (n.01-06-1921)

9. Elmerico Julio Tourn (n.22-07-1922)

cy: Dora Illuninati (n.30-04-1921)

9. Lido Ubel Tourn (n.20-06-1924-Jacinto Arauz, La Pampa)

cy: Florinda Palma Borri (n.10-04-1927-Gral. Roca, Rio Negro)

8. Juan Pedro Tourn (n.30-01-1885-Colonia Valdense; f.24-06-1961)

cy: Clara Delfina Baridón (n.1895; f.08-11-1968)

9. Alcides Tourn (n.1917)

cy: Leoni Donet

9. Teodolina Tourn (n.1919)

cy: Juan Tucat

9. Adelmo Tourn (n.1920)

cy: Idoea …

9. Eldo Tourn (n.30-10-1921-Jacinto Arauz, La Pampa)

cy: Juana Nélida Labourie (m.30-08-1956)

9. Ariel Tourn (n.1924)

9. Laudelina Tourn (n.1921)

9. Berna Tourn

cy: Raúl Forestier

9. Vilma Tourn

cy: Abelardo Bertin

8. María Adela Tourn (n.15-04-1886-Colonia Valdense)

cy: Francisco Bertón

8. Josefina Tourn (n.15-08-1887-Colonia Valdense)

8. Birginia Tourn (n.15-12-1888-Colonia Valdense)

cy: Juan Daniel Tucat

9. Adelina Tucat (n.1909)

9. Juan Tucat (n.1913)

9. Celia Tucat (n.1917)

9. Roberto Tucat (n.1918)

9. Nélida Tucat (n.1920)

9. Rodolfo Tucat (n.1922)

9. Eliberto Tucat (n.1925)

8. Eduardo Daniel Tourn (n.13-10-1890-Colonia Valdense)

8. María Magdalena Tourn (n.18-07-1892-Colonia Valdense)

cy: Alberto Tucat

8. Ernestina Margarita Tourn (n.19-09-1893-Colonia Valdense)

8. Camila Tourn (n.01-07-1895-Colonia Valdense)

cy: Felipe Tucat

9. Eldo Tucat (n.1912-Uruguay)

8. Ernesto Tourn (n.14-02-1897-Colonia Valdense)

cy: Elvira Gardiol

8. Enrique Tourn (n.26-10-1899-Colonia Valdense)

8. Manuel Tourn (n.13-09-1901-Colonia Valdense)

8. María Tourn (n.12-03-1904-Colonia Valdense)

7. Maria Louise Tourn (n.26-02-1856-Rorá)

7. Caroline Tourn (n.26-11-1859-Rorá)

cy: David Jourdan (n.1840-Torino)

8. María Teofila Jourdan (n.29-12-1879-Colonia Valdense)

8. Ernesto Jourdan (n.16-09-1881-Colonia Valdense)

8. Alberto David Jourdan (n.16-09-1881-Colonia Valdense)

8. Daniel Isidro Jourdan (n.22-06-1883-Colonia Valdense)

8. Paulina Agustina Jourdan (n.17-09-1885-Colonia Valdense)

8. Marta Adela Jourdan (n.11-03-1888-Colonia Valdense)

8. Florentina Margarita Jourdan (n.30-09-1890-Colonia Valdense)

8. David Eduardo Jourdan (n.08-06-1893-Colonia Valdense)

8. Alberto Jourdan (n.30-05-1896-Colonia Valdense)

7. Madeleine Athalie Almafide Tourn (n.17-05-1863; f.07-09-1864-Rorá)

7. Fanny Tourn (n.10-09-1866)

cy: Paul Caffarel (n.06-06-1867-Bobbio Pellice, m.17-10-1885)

8. Pablo Caffarel (n.30-09-1887-Colonia Valdense)

8. Juana Caffarel (n.03-02-1889-Colonia Valdense)

8. Juan Daniel Caffarel (n.03-03-1891-Colonia Valdense)

8. María Magdalena Caffarel (n.14-02-1892-Colonia Valdense)

8. Paulina Caffarel (n.21-05-1895-Colonia Valdense)

8. Ernesto Caffarel (n.17-06-1897-Colonia Valdense)

7. Rachel Amelie Tourn (n.09-10-1868; f.10-03-1869)

cy: Marie Catherine Tourn (n.20-11-1844-Rorá)

7. Luis Tourn (n.03-12-1874-Colonia Piamontesa; f.26-08-1945-Argentina)

cy: María Constantin (n.08-06-1880-Colonia Valdense; m.24-04-1899)

8. Luisa Tourn (n.1900; f.1989)

8. Clara Margarita Tourn (n.1902)

8. Juana Elvira Tourn (n.1904)

8. Juan Daniel Tourn (n.1907; f.1964)

8. Alina Tourn (n.1909)

8. Héctor Armando Tourn (n.1910; f.1967)

8. Amelia Tourn (n.1912)

8. Dora Esther Tourn (n.1914)

8. Alberto Tourn (n.1914; f.2002)

8. Pedro Tourn (n.1916)

8. Amanda Tourn (n.1919)

8. Nélida Dosila Tourn (n.1920)

7. Juan Daniel Tourn (n.15-12-1884-Colonia Piamontesa)

6. Marie Marguerite Tourn (n.26-06-1830; f.25-12-1896)

6. Marie Elisabeth Tourn (n.11-09-1832; f.20-03-1873)

6. Louise Tourn (n.1834; f.20-03-1873-S. Jean)

cy: Rinaldo Fabretti (m.17-09-1859)

6. Marianne Tourn (n.16-05-1835; f.04-05-1842)

6. Jacques Tourn (n.1837; f.29-04-1892)

cy: Marguerite Tourn de Antoine (n.23-12-1826; m.29-05-1862)

6. Henriette Catherine Tourn (n.01-12-1839; f.11-04-1840)

6. Marie Madeleine Tourn (n.25-06-1842; f.09-02-1923)

cy: Jean Pierre Bernard Tourn (n.15-04-1838; m.15-06-1871; f.09-02-1923)

7. Clara Madeleine Tourn (n.15-04-1871, Rorá)

cy: Felix Rivoira

8. Miguel Ernesto Rivoira (n.24-09-1894-Vera, Santa Fe)

cy: Angelica Maidana

9. Adelicia Rivoira

9. Gladis Eglis Rivoira

9. Rogelio Rivoira

9. Dilma Rivoira

9. Euclides Rivoira

9. Delia Rivoira

8. Ana María Rivoira

8. Aurora Rivoira

8. Delfina Rivoira

8. Amadeo Rivoira

8. Humberto Rivoira

cy: Rosa Nicoletti

7. Josefina Alina Tourn (n.06-08-1875-Esquina, Corrientes)

cy: Luis David Tourn

7. David José Tourn (n.01-02-1879-Esquina, Corrientes)

cy: Cesarina Magdalena Mourglia (n.29-01-1882-Colonia Alexandra)

8. Dora Guillermina Tourn

8. Geremias José Tourn

8. Dina Azucena Tourn

8. Guillermo Camilo Tourn

8. Ismael Pedro Tourn

8. Cesar David Tourn

cy: Yolanda Rivoira

8. Humberto Primo Tourn

8. Amilcar Benjamin Tourn

7. María Zelina Tourn (n.02-10-1880-Esquina, Corrientes)

7. Luisa Carolina Tourn (n.29-07-1882-Esquina)

cy: Segundo Galeazzi (f.11-04-1913-Buenos Aires)

8. Ada Enriqueta Lea Galeazzi (n.10-12-1903-Esquina)

cy: Carlos Battistoni.

9. Alfonso

9. Giorgio

9. Pablo

9. Augusto

8. María Luisa Galeazzi (n.1904-Esquina; f.1995)

8. Augusto Segunto Galeazzi (n.08-08-1908-Esquina)

cy: Antonieta Mazich

cy: Ezio Galeazzi

8. Roberto Galeazzi (n.29-09-1916-Ancona, Italia; f.19-04-1980)

cy: … …

9. Giacomo

9. Gloria

8. Alberto Galeazzi (n.04-01-1921-Ancona; f….-09-1996)

cy: … …

9. Estefano

9. Andra

7. Clementina Enriqueta Tourn (n.07-03-1884-Esquina)

cy: Enrique Carlos Moore

8. Hugo Guillermo Moore (n.02-11-1914)

8. Victoria Moore

8. Enriqueta Moore

8. María Aurora Moore

8. Carlos Enrique

7. Maria Felisa Tourn (n.13-10-1886-Esquina)

cy: Oscar R. Aparicio

7. Margarita Esther Tourn (n.01-12-1887-Esquina)

7. Juan Domingo Tourn (n.12-04-1889-Esquina)

7. Abraham Umberto Tourn (n.11-07-1894-Esquina)

cy: Juana Bazan

8. Ramón Alberto Tourn

cy: Guadalupe Reynaudo

9. Reynaldo Alberto Tourn

7. Sara Catalina Tourn (n.10-10-1896-Esquina)

cy: Enrique Carlos Moore

8. Rubén Osvaldo Moore

8. Mabel Clementina Moore

8. Raquel Isabel Moore

8. Dolly Sara.

6. Jean Barthelemy Tourn (n.22-02-1847; f.26-01-1876-S. Jean)

cy: Desconocido

5. Paul Michel Tourn (n.14-02-1800; f.02-07-1876)

cy: Madeleine Mourglia (m.11-02-1823)

6. Marie Elisabeth Tourn (n.27-04-1823; f.22-01-1887)

cy: Jean Paul Revel (m.16-01-1842)

6. Susanne Marie Tourn (n.01-10-1824; f.19-12-1824)

6. Michel Paul Tourn (n.05-11-1828)

5. Marie Catherine Tourn (n.11-04-1803)

5. Elisabeth Tourn (n.21-10-1805; f.18-02-1832)

cy: Jean Daniel Morel (m.19-04-1831)

5. Antoine Tourn (n.15-07-1808; f.08-03-1830)

5. Marie Tourn (n.01-01-1811; f.06-01-1865)

cy: Daniel Tourn

cy: David Tourn de Barthelemy (n.23-01-1815; m.04-07-1840)

6. Henri Barthelemy Tourn (n.25-12-1841)

6. Madeleine Elisabeth Tourn (n.27-06-1844-Rorá; f.31-01-1893)

5. Jacques Tourn (n.05-08-1815)

cy: Marie Rivoire

4. Marie Catherine Tourn (n.02-01-1765)

4. Jacques Tourn (n.02-08-1766)

cy: Marguerite Berger (n.24-01-1774; m.12-11-1792; f.18-12-1864)

5. Barthelemy Tourn (n.21-06-1793)

5. Jacques Tourn (n.14-02-1798)

4. Marguerite Tourn (n.11-07-1768; f.22-09-1830)

cy: Joseph Meyron (m.18-01-1796)

3. Antoine Tourn (b.24-08-1727)

3. Catherine Tourn (n.13-11-1729)

3. Jacques Tourn (n.18-03-1732)

3. Daniel Tourn (n.18-06-1735; f.1781)

3. Jean Tourn (n.23-01-1738; f.1803)

cy: Susanne Rivoir (n.21-05-1735-Rorá; m.31-01-1763; f.03-02-1778)

4. Catherine Tourn (n.29-10-1763)

cy: Antoine Tourn de Antoine (n.25-01-1763; m.04-05-1786; f.01-01-1809)

4. Marie Marguerite Tourn (n.22-02-1766; f.27-11-1842)

4. Antoine Tourn (n.14-05-1768; f.12-03-1838)

cy: Louise Reymond (n.19-04-1781; f.10-02-1812)

cy: Catherine Reymond (n.28-09-1790; m.11-12-1814; f.11-11-1844)

5. Jacques Antoine Tourn (n.22-11-1805)

5. Catherine Tourn (n.26-11-1808)

5. Susanne Tourn (n.10-03-1808)

5. Louise Tourn (n.08-08-1810; f.20-04-1891-Prarostino, Italia)

cy: Barthelemy Rivoire (m.02-06-1831)

cy: Jacques Forneron (m.25-10-1860; f.07-03-1876-Prarostino)

5. Marie Madeleine Tourn (Naturale) (n.03-03-1813)

cy: Pierre Bonnet (m.11-11-1844)

5. Jean David Tourn (Naturele) (n.08-09-1814)

5. Matthieu Tourn (n.07-07-1816)

5. Madeleine Tourn (n.03-10-1818)

4. Susanne Tourn (n.17-03-1771; f.06-11-1848-S. Jean)

cy: Barthelemy Rivoire (n.23-06-1776; m.03-12-1803; f.05-05-1828)

4. Marguerite Tourn (n.06-01-1774)

2 Comentarios publicados

  1. [...] Silvia Irene Tourn. 4. Oriel Estaban Tourn cy: Susana Hess. 4. Luis David Tourn (n.1874)  cy: María Josefina Tourn. 4. Estaban Manuel Tourn (n.26-03-1881)  cy: María Kolly. 4. Juan Daniel Tourn [...]

  2. [...] Marie Madeleine Tourn (n.25-06-1842; [...]

Deja tu comentario aquí